Servei regular / Servei escolar / Servei discrecional / Sistema de transport a la demanda

TGO DX, amb més de 100 anys d’història és una de les empreses deganes del transport a la península. Opera una xarxa de 225 km de servei regular a més de vint municipis del Vallès, el Bages i el Baix Llobregat, i dona serveis discrecionals nacionals i internacionals, que superen els 150.000 serveis anuals.

Més informació:

www.tgo.net

Fundada el 1922, TGO DX ha celebrat recentment el seu centenari
110

PERSONES

14

LINIES REGULARS

62

VEHICLES

150000

SERVEIS ANUALS