Responsabilitat social

Solidaritat

La nostra convicció sobre la importància de l’economia social i el fort arrelament de les nostres empreses al territori han fet de nosaltres una marca compromesa amb les persones. La solidaritat com a valor de la marca, ens ha portat a signar l’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides i a col·laborar periòdicament amb entitats i organitzacions dedicades a la millora de la societat.

Medi ambient

Les empreses de transport de viatgers tenen un paper destacat en la millora mediambiental de les ciutats, en contraposició amb el transport privat. Totes les decisions es prenen tenint en compte el medi ambient i a aconseguir disminuir progressivament l’impacte ambiental que la nostra activitat genera.

“Som una marca respectuosa amb el medi ambient i amb un gran sentit de la responsabilitat envers la societat que servim i els nostres treballadors.”
També pots ampliar la informació amb la nostra presentació corporativa