direxis-empresa-OMB-logo-p
Servei regular

Operadors de Mobilitat Balear (OMB) és la més recent de les nostres empreses. Creada el mes d’abril de 2017, està participada per altres dues empreses, que li donen una projecció més enllà de Catalunya. La seva activitat s’ha iniciat des de l’àmbit del transport escolar amb la prestació de 36 rutes d’aportació a Palma des de diferents municipis.

Més informació:
www.ombtransports.cat

Empresa que presta serveis de transport escolar a les Illes Balears
10

PERSONES

36

LINIES

9

VEHICLES