Servei regular / Servei escolar / Servei discrecional / Sistema de transport a  la demanda

MasatsTG DX comença l’activitat el 1925. Avui opera una xarxa regular de 170 quilòmetres, a les comarques de l’Anoia i el Bages. També presta serveis interurbans i discrecionals, superant els 65.000 serveis anuals.

Més informació:

www.masatstransport.com

MasatsTG DX aposta per la innovació amb serveis com el transport a la demanda.
48

PERSONES

11

LINIES REGULARS

29

VEHICLES

65000

SERVEIS ANUALS