TRANSPORT SANITARI

UTE AMBULANCIAS CUENCA presta el servei de Transport URGENT coordinat amb el Centre de Coordinació d’Urgències 112 (CCU) i, per altra banda, el servei de Transport NO URGENT (Programat i no Programat) el qual no necessita, per a la seva realització, de vehicles assistencials.

Per tot això, la flota en el seu inici és de 133 vehicles de diferents tipologies (Suport Vital Avançat, Suport Vital Bàsic, bariàtrica, tot terreny, convencionals i col·lectives), sent la inversió realitzada en aquests vehicles i els seus equipaments al voltant dels 5.800.000 €.

En l’actualitat, hi ha 4 delegacions (Bases) a tota la província (Conca, Motilla de Palancar, San Clemente i Tarancón) que permet prestar el servei amb la màxima qualitat; igualment, disposem de 20 subdelegacions repartides en diferents poblacions del territori assignant a cadascuna ambulàncies i personal necessari per assistir a les demandes de serveis que es produeixen.

Conscients de l’extraordinària importància d’aquesta activitat, UTE AMBULANCIAS CUENCA la integren actualment aproximadament 372 professionals, que conjuntament amb la inversió realitzada en vehicles, tecnologia, formació, equips electromèdics i de comunicació d’última generació, ens permet donar el bon servei que mereixen tots els ciutadans de la província de Conca i, amb això, complir amb el nostre compromís amb el SESCAM.

Més informació:

www.ambulanciascuenca.com

UTE Ambulancias Cuenca està participada per un 95 % de Nuevas Ambulancias Soria i du a terme l’activitat principal com a proveïdor del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM).
238

MUNICIPIS

133

AMBULÀNCIES

372

PERSONES