Servei regular / Servei escolar / Servei discrecional

Autos Castellbisbal també té els seus orígens als anys 20, i actualment opera 10 línies regulars que connecten  -amb més de 140 quilòmetres de xarxa- municipis del Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Barcelonès.

Més informació:

www.acastellbisbal.com

Realitza el servei urbà dels municipis de Castellbisbal i del Papiol
33

PERSONES

10

LINIES REGULARS

19

VEHICLES

46100

SERVEIS ANUALS