MÚTUES I ASSEGURADORES

UTE Ambulancias Cuenca està participada per un 95 % de Nuevas Ambulancias Soria i du a terme l’activitat principal com a proveïdor del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM).

Presta el servei de transport urgent coordinat amb el Centro de Coordinación de Urgencias 112 (CCU) i el servei de transport no urgent (programat i no programat).

Hi ha 4 delegacions a tota la província i 20 subdelegacions repartides en diverses poblacions del territori.

Més informació:

www.ambulanciascuenca.com

UTE Ambulancias Cuenca està participada per un 95 % de Nuevas Ambulancias Soria i du a terme l’activitat principal com a proveïdor del Servicio de Salud de Castilla–La Mancha (SESCAM).
238

MUNICIPIS

133

AMBULÀNCIES

320

PERSONES